Termíny do zmlúv, banky, splnenie podmienok a čas, ktorý potrebuje predaj…

„Termíny do zmlúv, banky, splnenie podmienok a čas, ktorý potrebuje predaj“, píše Marcela Bartovicová, RSc..

Banky sú pomalé, pánmi situácie a nám spôsobujú niekedy nemalé vrásky…

Každý kto ma trošku viac pozná vie, že moja práca je i mojím koníčkom a pristupujem k nej ozaj s citom, láskou, zodpovednosťou ale i ako záruka pre všetky zúčastnené strany, aby všetko čo uzatvoreniu obchodu patrí bolo splnené tak, aby i vyššia moc ako napríklad financujúca banka procesy akceptovala. Nikdy to nie je ľahké, ak do obchodu vstupuje financujúca banka a musia sa procesy nastaviť tak, ako bude vyhovovať banke, pretože kupujúci financuje úverom a banka musí úver schváliť a následne rozhoduje o podmienkach čerpania schváleného úveru.

Ak kupujúci financuje kúpnu cenu prostredníctvom schváleného úveru a to už na konkrétnu nehnuteľnosť, tú kupovanú, aj tak musíme všetko pripravovať tak, aby banka stíhala čerpať po splnení podmienok úveru a musíme prihliadať, že banka nebude konať zo dňa na deň, ale v momente, kedy požiadavku spracuje, overí, preverí a vyhodnotí, že záväzky boli naplnené. So všetkým, čo môže nastať musíme počítať a nastavovanie lehoty na úhradu kúpnej ceny zo strany kupujúceho a jeho banky nemusia byť tak jednoduché a jednoznačné, hlavne ak napríklad klient úver prekladá a berie iný-druhý úver, ktorý sa viaže na preloženie súčasného úveru a splnenia najskôr podmienok preloženia úveru.

Ak sa v tejto situácii s preložením úveru s bankou nachádzame, musíme plniť úlohy tak, ako banka požaduje. A to nie je častokrát jednoduché, hlavne ak jeden predaj nadväzuje na druhý a ten druhý je financovaný úverom a čerpanie úveru je podmienené ďalšími podmienkami banky, ktoré musí účastník splniť. Častokrát je to kolotoč podmienok, ktoré si vyžaduje ich chápať a tak vedieť ako ich vyriešiť.

Pri týchto procesoch trpia predávajúci, ktorí sa musia prispôsobovať termínom, ktoré sa kladú, aby boli splniteľné ale i kupujúci, ktorí sú z procesov bánk nervózni, kým nedôjde celý obchod do úspešného konca.

Banka sa nepozerá na čas. Banka chce naplniť svoje podmienky. Banka je prevažne najväčší zádrhel v procesoch nastavovania termínov predaja pre nás pre sprostredkovateľov a zároveň pre právnikov pre uvedenie správnych termínov do návrhov kúpnych zmlúv alebo kúpnych zmlúv celkovo. Banka sa nikam neponáhľa, banka chce istotu, banka chce splnené podmienky, banku nezaujíma, že sme nervózni už všetci. Banku nezaujíma, že načerpané peniaze vždy už majú nejaký cieľ, kam pocestujú a i tam treba plniť lehoty, nezaujíma ju, že sa ďalej viažu na iné životné udalosti. Banka je v týchto situáciách proste pán. Tieto procesy nastavovať je ozaj niekedy tak komplikované, že si niekedy hovorím, či je to v roku 2022 aj možné. Banky nič nezjednodušili za posledných niekoľko rokov, všetko postupuje pomaly, dokonca by som povedala, že oveľa horšie ako pár rokov späť.

Stúpajúce úroky nútia klientov fixovať úvery, záložnými zmluvami pre zmeny úverov sú preťažené katastre, ktoré nestíhajú a my sa na to musíme pozerať. Zároveň musíme obchody správne časovať, pretože obchod, ktorý bol časovaný nesprávne a nezrealizoval sa, je nezrealizovaný obchod plný sklamania.

Ja osobne mám za sebou cez 400 realitných transakcií a už za tie roky viem posúdiť, že predaj do ktorého vstupuje banka musí byť dotiahnutý do posledného detailu procesmi a termínmi správne, inak procesy bánk, ktoré bohužiaľ nefungujú rýchlejšie ako fungujú, dokážu pokaziť všetko to, na čom sa častokrát dlhodobo pracovalo.

Hádam sa raz dožijeme momentu, kedy banky procesy zjednodušia a hlavne zrýchlia. Zostáva nám len veriť a čakať na zmenu, alebo každý predaj nastavovať časovo správne tak, aby kupujúci, ktorý úver čerpá dokázal pre postupy bánk splniť lehoty uvedené v zmluvách a predaj sa celý uskutočnil časovo správne bez zbytočných dodatkov.