Novostavby sú žiadané. Predávajú sa už z papiera…

Vo štvrtkovej prílohe Hospodárskych novín REALITY a DEVELOPMENT sa vyjadril k aktuálnej situácii na trhu nehnuteľností v Piešťanoch aj náš šéfko:

„„V Piešťanoch je ponuke niekoľko projektov, väčšina z nich vo výstavbe, alebo ešte len na papieri. Trh si novostavby žiada, dobré projekty sa predajú z veľkej časti počas výstavby, zvyšok (pokiaľ je cena akceptovateľná) sa bez problémov dopredá do pol roka od kolaudácie. Je badať tendencia developerov cieliť svoje projekty na vybranú cieľovú skupinu v závislosti od lokality a možností, ktoré im daný projekt (pozemok) ponúka.

Ceny bytov v novostavbách v menej atraktívnych projektoch v súčasnosti začínajú od 1 500 €/m2, atraktívnejšie od 1900 €/m2. Staršie (sekáčové) väčšie byty sa predávajú v závislosti od stavu a lokality v rozmedzí od 1000 €/m2 do 1300 €/m2, menšie od 1300 €/m2 do 1700 €/m2.

Piešťany sú špecifické tým, že minimálne jedna tretina kupujúcich, nie sú miestni rezidenti a nehnuteľnosti si u nás kupujú za iným účelom, ako je trvalé bývanie v nich. Jedná sa takmer výhradne o solventných kupujúcich, ktorí sú ochotní zaplatiť podstatne viac ako obyvatelia Piešťan. Tým, že kupujú aj staršie byty a domy, výrazne vplývajú na miestne ceny.

Domáci kupujúci, ktorí naopak kupujú takmer výhradne za účelom vyriešenia vlastného bývania, sú zväčša limitovaní výškou úveru. V závislosti od sumy, ktorú majú k dispozícii potom vyberajú z aktuálnej ponuky. Pokiaľ majú rozpočet vyšší, preferujú novostavby. Pokiaľ nižší, kupujú staršie byty.“

Andrej Bartovic