Neukazujeme nehnuteľnosti, ktoré sa nedajú predať. Aj keď sa tak tvária

K napísaniu tohto článku o využívaní právneho auditu v praxi našej kancelárie, ma doviedla nedávna skúsenosť. Prišla nová klientka, ktorá sa s kolegyňou dohodla na spolupráci pri sprostredkovaní predaja bytu v centre Piešťan.
Pri príprave sprostredkovateľskej zmluvy maklérka prišla na to, že vlastníkom predmetného bytu je otec klientky a byt je zaťažený vecným bremenom doživotného užívania v prospech jej babičky. Klientku sme na to upozornili, na čo reagovala so slovami- žiadny problém. Otec vraj s predajom súhlasí a babička už žije v domove dôchodcov.
Predpisy nepustia
V zmysle našich interných predpisov musí mať maklér podpísanú sprostredkovateľskú zmluvu vždy od vlastníka a ak je spoluvlastníkov viac, tak od všetkých spoluvlastníkov (alebo vlastníkom / vlastníkmi písomne splnomocnenej osoby). Zároveň ťarcha spočívajúca v práve doživotného bývania a užívania bytu v prospech žijúcej osoby v zásade znemožňuje byt za štandardných podmienok predať.
Podpis dohody
Kolegyni tak neostávalo nič iné, len klientke túto situáciu opäť citlivo vysvetliť a trvať na podpise sprostredkovateľskej zmluvy zo strany jej otca (nakoľko žije v Piešťanoch) ako vlastníka bytu a ponúknuť klientom (v rámci advokátskej kancelárie) vyhotovenie Dohody o zrušení vecného bremena medzi otcom klientky ako vlastníkom bytu a povinným z vecného bremena a babičkou klientky ako oprávnenou z vecného bremena, na základe ktorej bude vecné bremeno zrušené a z LV vymazané.
Až po splnení oboch týchto podmienok zaradíme nehnuteľnosť do ponuky a vodíme klientov na obhliadky. Bez toho to nemá význam a je to len mrhaním času nášho ako aj záujemcov. Síce tak možno niekedy prídeme v konečnom dôsledku o zaujímavú ponuku, no oveľa častejšie sa tak úspešne vyhneme budúcim komplikáciám a profesionálnym trapasom.
Mgr. Andrej Bartovic,
autor je advokátom a majiteľom RK AB Contact, s.r.o.