Korona ovplyvňuje aj trh s prenájmami v Piešťanoch

PIEŠŤANY (21.4.2020) – Ako prvý segment, ktorý bol ovplyvnený krízou spôsobenou koronavírusom, je trh s prenájmami. Niektorí nájomcom totiž klesli príjmy a nemajú z čoho zaplatiť pravidelný nájom, či už v rezidenčných alebo komerčných nehnuteľnostiach. Andrej Bartovic sa k tejto téme vyjadril pre portál ZoznamRealit.Sk v článku Prenajímatelia si chcú udržať nájomcov aj za cenu nižšieho príjmu. My vám prinášame aj kompletný rozhovor.

Žiadajú v čase šírenia vírusu COVID-19 nájomcovia zľavy od prenajímateľov. Sú im prenajímatelia ochotní vyhovieť?

Záleží na segmente trhu. Iná situácia je pri bytoch a domoch (rezidenčných nehnuteľnostiach) a iná pri komerčných nehnuteľnostiach (kancelárie, obchody). Pri bytoch bolo žiadostí zatiaľ málo. Niektorí prenajímatelia nájomcom čiastočne vyhoveli, iní nie. Najhoršia situácia je pri obchodoch a prevádzkach, ktoré museli byť na základe rozhodnutia štátu zatvorené. Tu sa veľa komunikuje (prenajímateľ – nájomca) a spoločne hľadajú kompromisné riešenia. Zároveň všetci netrpezlivo čakajú, či štát poskytne pre túto oblasť kompenzáciu, a ak áno v akej výške.

Dochádza aktuálne k vypovedaniu nájomných zmlúv? V akom rozsahu?

Zatiaľ minimálne, ale toto je ešte podľa mňa predčasné hodnotiť. Rozumní nájomcovia, ktorí majú problém s platením nájomného zatiaľ zvažujú možnosti a komunikujú s prenajímateľmi o možnostiach riešenia problému. Na druhej strane rozumní prenajímatelia si vážia dobrých nájomcov a počúvajú ich. V prípade potreby sú potom ochotní hľadať riešenie. Konečné rozhodnutia sa zatiaľ zväčša odkladajú. Všetci čakajú, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, hlavne aká bude situácia na trhu práce.

Očakávate, že bude v najbližších mesiacoch veľa voľných bytov na prenájom?

Určite sa súčasná situácia výrazne dotkne trhu s prenájmami. Čo sa špeciálne týka prenájmu bytov, tak budú veľké rozdiely medzi lokálnymi trhmi (napríklad v Piešťanoch sú zavreté Kúpele a všetky hotely) a plošne to bude ťažké hodnotiť. V Piešťanoch určite pribudne ponuka. Ak sme mali doteraz veľa stabilných dlhodobých nájmov bytov, robili sme veľa dodatkov a mali menej bytov v ponuke, lebo boli byty obsadené, tak teraz očakávam väčší pohyb a väčšiu ponuku bytov. Na trh príde určite viac bytov ktoré sa uvoľnia z dlhodobých nájmov, ale aj tých, ktoré boli doteraz určené na krátkodobý nájom pre domácich i zahraničných turistov a návštevníkov Piešťan. Sám som veľmi zvedavý, ako rýchlo sa budú voľné byty znova obsadzovať, a ako to ovplyvní ceny nájmov… Dopyt po nájme bytov v Piešťanoch stále je.

Budú prenajímatelia byty predávať alebo čo by ste im poradili?

V tejto nestabilnej situácii by som byty (pokiaľ nemám ekonomické existenčné problémy) nepredával. Lebo ak predám, čo spravím s peniazmi? Držať voľné prostriedky na účte v banke, mi v súčasnej neistej dobe nepríde ako rozumné. Existuje aj možnosť rastu inflácie, akú naša generácia nezažila a v takom prípade budú konzervatívne investície do nehnuteľností to najbezpečnejšie riešenie (oproti iným investičným komoditám). Pravdepodobne dočasne nebudú ceny bytov rásť (možno aj trošku klesnú) a takisto je možné, že budem mať dočasne aj nižší príjem z prenájmu, ale v porovnaní s inými investičnými možnosťami, to bude stále to najlepšie riešenie.