Ako to vlastne je s tým depozitom pri prenájme?

Tečúci záchod, náhodne rozbitá varná doska, zničený nábytok či roztrhané postele od psa. Prax pravidelne dokazuje, že depozit slúži na ochranu majiteľa nehnuteľnosti. A oprávnene.

Prenájmy, vrátane správy nehnuteľností, robíme v realitnej kancelárii AB Contact už dlhé roky. Dá sa povedať, že sa na to v rámci Piešťan aj špecializujeme. Našimi klientmi sú na 99% prenajímatelia – vlastníci bytov a rodinných domov. Skúsenosti s nájomcami sú za ten čas rôzne, pokojne by sme o nich mohli napísať román.
Ak sa niekto rozhodne prenajímať svoju nehnuteľnosť, vedie ho k tomu viacero dôvodov. Ten najhlavnejší spravidla býva ekonomický. Chce profitovať zo svojho majetku.
A čo si najviac praje? Stabilného nájomcu a pravidelný cink na účte raz do mesiaca. A samozrejme žiadne problémy. Ale rozbiť, pokaziť, roztrhať či inak poškodiť sa dá hocičo.
V praxi sme už „zažili“ nenahlásený tečúci záchod, nedoplatok za vodu sa vtedy vyšplhal za pár týždňov na 600 eur. Ďalej „náhodne“ rozbitú sklo-keramickú varnú dosku či vykopnuté vchodové dvere. Ničím výnimočným nie je ani prefajčený byt, zničený nábytok, odtlačky detských rúčok na stenách či dotrhané postele od štvornohých miláčikov.
Je preto logické, že majetok prenajímateľov musíme chrániť. Jedným z najúčinnejších nástrojov je finančná zábezpeka, inak tiež povedané depozit, alebo záloha, ktorú platí nájomca pri podpise nájomnej zmluvy, ešte pred odovzdaním bytu alebo domu do užívania.
Väčšina serióznych záujemcov o prenájom v súčasnosti už úhradu finančnej zábezpeky bez výhrad akceptuje. Sú si vedomí, že majiteľ im prenecháva do užívania majetok v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur a zložená záloha tvorí len nepatrný zlomok skutočnej hodnoty nehnuteľnosti.
Pre niektorých to však stále problém je. Mnohí záujemcovia sa po oznámení podmienky o zložení finančnej zábezpeky pred odovzdaním predmetu nájmu „idú poradiť“ s partnerom, prípadne sa „ešte ozvú“, niektorí sa dokonca s nami chcú o tom aj hádať. Pre nás v kancelárii v tom momente zasvieti oranžová. A ak s depozitom nesúhlasia aicky červená.
V rámci sprostredkovania prenájmov sa snažíme hľadať riešenia a pokiaľ je to možné vyjsť v ústrety aj nájomcom. Ale čo sa týka finančnej zábezpeky, skúsenosti nás naučili: za zariadenú nehnuteľnosť depozit min. vo výške 2 mesačných nájmov vrátane energií vopred a bez výnimky.
Pokojne si platbu depozitu dovolíme nazvať aj „termínovaným vkladom s nulovým navýšením“. Jej celistvosť si riadi nájomca svojím správaním sám. Ak je po skončení nájmu všetko v poriadku, t. j. nájomca odovzdá byt alebo dom v stave v akom ho prevzal, neexistuje žiaden priestor na špekulovanie a prenajímateľ obratom vracia finančnú zábezpeku späť nájomcovi.
Takže, ak Vás počas obhliadky alebo telefonátu upozorní náš maklér na skutočnosť, že podmienkou pre uzatvorenie Nájomnej zmluvy je zloženie depozitu, tak nejde z jeho strany o žiadnu špekuláciu, ale štandardný, všade vo svete bežný, postup smerujúci k ochrane majetku nášho klienta. V žiadnom prípade to neznamená, že tie peniaze už nikdy neuvidíte.

realitná kancelária AB Contact, s.r.o.