Ako sme sa popasovali s predajom stavebných pozemkov v Novom Meste nad Váhom

Vízia bola už na začiatku krásna  – pozemky pre výstavbu rodinných domov vo vilovej štvrti. Podarilo sa nám dať dokopy pozemok s rozlohou 14 708 m², lebo nakoniec sa rozhodol pozemok predať aj susedný majiteľ a vyriešili sme aj nevysporiadanú parcelu v susedstve. Bol to záujem kupujúceho, ktorý chcel investovať do vybudovania novej lokality s rodinnými domami. I keď to trvalo dlho a komunikácia bola náročná a občas neistá, podarilo sa dať dokopy dedičov a úspešne prostredníctvom notára problém vyriešiť a rozšíriť pôvodnú parcelu až o 5000 m².

Hoci na začiatku to vôbec nevyzeralo komplikovane, vyžiadali sme si všetky potrebné informácie, aby sme vedeli, čo na pozemku môže v budúcnosti stáť, kde sú posledné body napojenia na siete s ich predbežnými stanoviskami. Nakoniec sa nám to celé skomplikovalo viacerými účastníkmi, viacerými inými názormi a najnáročnejšie bolo efektívne komunikovať a dotiahnuť celý proces do úspešného konca. Navyše sa musel vyriešiť jeden súdny spor, na základe ktorého bola evidovaná poznámka na liste vlastníctva a spôsobovala by akémukoľvek novému majiteľovi problém a riziko.

Aj čas bol proti nám, neustále vyčkávanie na celkové prededenie a skompletizovanie do finálneho podpisu nám bralo energiu. Namiesto komunikácie so štyrmi osobami, to skončilo vyjednávaním a vysvetľovaním s dvanástimi. Popravde som už miestami myslela, že to nikdy neskončí, že k dohode nepríde a pozemky stratia kupujúceho a budúci potenciál, či už pre verejnosť vo forme nových stavebných parciel, ale i pre lokalitu, ktorá si žiadala plniť účel bývania.

V celkovej situácii sme prihliadali i na požiadavky kupujúceho, ktorý investoval väčšie sústo peňazí na to, aby v budúcnosti získal pozemky a mohol realizovať investičný projekt. Na jeho žiadosť odkúpil prvé pozemky vo vlastníctve viacerých osôb a po úspešnom prepísaní parciel na katastri sa spustil predaj veľkých plôch – ktoré boli mojím predajom na začiatku a to v roku 2016, kedy sme o pôvodnej výmere vo vlastníctve našich klientov začínali hľadať investorov. Ubehlo veľa času, chuti a elánu, kým notár v novembri 2018 prededil a my sme mohli robiť ďalšie kroky. Boli sme všetci už z celého predaja unavení, či predávajúci, či kupujúci, popravde i ja, stále pevne dúfajúc, že moment, na ktorý všetci čakáme musí prísť čoskoro. Dočkala som sa. No s novými účastníkmi prišli i nezhody, ktoré pramenili už z minulosti a ktorých som sa nepriamo stala súčasťou.
Celý predaj bol pre mňa obrovskou skúsenosťou. Stále som videla veľký potenciál pozemkov, ktorý ma hnal za cieľom všetko dotiahnuť k spokojnosti a do úspešného konca. Teším sa zo zásluhy na tom, že sa z neupravenej zarastenej lokality stane v budúcnosti vilová štvrť so spokojnými obyvateľmi.
Veľkú zásluhu na celom predaji má i kupujúci, ktorý bol veľmi trpezlivý a ústretový vo veciach, v ktorých bolo nutné trošku ustúpiť, za čo má môj obdiv.
Marcela Bartovicová, RSc., konateľka a realitná maklérka AB Contact, Piešťany