Rodinný dom s garážou v tichom a pokojnom prostredí

Čo sa týka referencií a zhodnotenia spolupráce s Vami a Vašou realitnou kanceláriou, môžem za nás oboch potvrdiť úplnú spokojnosť. Boli ste prítomná od samotného počiatku jednaní s kupujúcimi, zaistili a dodali ste všetky potrebné podklady, boli ste vysoko nápomocní pri príprave všetkých relevantných podkladov a všetky právne dokumenty boli vypracované a vyhotovené na mimoriadne vysokej profesionálnej úrovni. Samotným podpisom kúpnopredajnej zmluvy a zmluvy o úschove však Vaša pomoc a podpora neskončili. Naďalej ste dohliadali hladký priebeh odovzdania a prevzatia majetkovej podstaty a naviac, čo si mimoriadne vážime, ste osobne pripravili žiadosti o prihlásenie k odberu elektrickej energie a plynu pre príslušné regionálne pracoviská. Môžem preto konštatovať, že servis poskytovaný Vašou firmou je komplexný a úplný, pokrývajúci všetky relevantné postupy a úkony počnúc úvodnou obhliadkou a končiac prihlásením nového odberateľa energií. V priebehu ostatných rokov sme boli v kontakte s viacerými realitnými kanceláriami a maklérmi na území Slovenska i Čiech. Musím konštatovať, že Vaša spoločnosť, ako i Vy osobne a Váš tím ste zo všetkých najlepší a najprofesionálnejší a k tomu ešte neuveriteľne empatickí a ľudskí. Dobrá nálada a Váš nákazlivý smiech nás sprevádzali po celú dobu, teda takmer pol roka jednaní a stretnutí a vždy ste boli ochotní a pripravení pomáhať a riešiť. Hoci ma to veľmi mrzí, nemajte prosím za zlé, že nie som schopný definovať a formulovať akékoľvek nápady na zlepšenie. Jednoducho pokračujte v nastúpenej ceste.

Záverom si Vás dovolím ubezpečiť, že ak by sa na nás kedykoľvek v budúcnosti ktokoľvek obrátil so žiadosťou o odporučenie realitnej kancelárie s pôsobnosťou v danom regióne, naša odpoveď bude vždy AB Contact a k tomu samozrejme meno Marcela Bartovicová.

S úctou, Hana a Igor Matiašovskí

Maklér:

Marcela BARTOVICOVÁ, RSc.
realitná maklérka

Viac o mne