Rodinný dom na krásnom 1416 m² pozemku

Ďakujem p. Bartovicovej za profesionálne zvládnutý predaj môjho domu. Celý proces sa zbehol veľmi rýchlo, všetko sa pripravovalo diaľkovo, pricestoval som až po odsúhlasení pripravených zmlúv na podpis. Predaj prebehol presne tak ako sa plánoval a navrhoval. O každom kroku, čo sa bude diať, na čo sa momentálne čaká alebo čo je potrebné vyžiadať, som bol informovaný. Presne takto si predstavujem predaj nehnuteľnosti – bezstarostne, bez stresu, spoľahlivo a hlavne bezpečne prejsť celým procesom predaja až do úspešného konca.

Erik F.