Predaj rodinného domu Banka

Chcem sa poďakovať za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti.

Zvlášť chcem vyzdvihnúť príjemnú komunikáciu, rýchle jednanie s oboma zúčastnenými stranami t.j. predávajúcim a kupujúcim, profesionálny prístup Ing. Matečnej a Mgr. Kertészovej pri riešení daného predaja.

Ešte raz ďakujem a prajem celému kolektívu spoločnosti AB Contact veľa pracovných úspechov v danej oblasti.

Vizinová Mária