Budova s viacerými možnosťami využitia

Konštatujem, že zo strany RK AB Contact bol prístup počas ponuky korektný, urobili všetko čo bolo potrebné. Boli sme s ich službami spokojní.
Ing. Ján Vanderka, kompetentný zástupca predávajúceho