Nová tvár v našom tíme

Od 1.5.2018 sme sa posilnili na pozícii asistentky, ktorú obsadila Silvia Magulová.

Už po pár dňoch cítime rozdiel. Zrazu máme všade poriadok, menej administratívy a jóóóóóóóóóóój tie jej koláče.

Silvia vitaj a nech nám to spolu dlho a dobre klape.